Met zijn spraak en taal kan uw kind contact maken met zijn omgeving. Met taal kan uw kind begrijpen wat er gezegd wordt, vertellen wat hij denkt, voelt of meegemaakt heeft of een gesprekje aangaan. Ook is taal een belangrijk instrument in het leerproces. Soms verloopt een spraak- en taalontwikkeling niet vanzelf en heeft uw kind hierbij extra ondersteuning nodig. De logopedist kan u hierbij helpen.