Stem

Klachten op gebied van stem en spreken

  • De stem wordt snel hees of schor
  • Het spreken is vermoeiend
  • Er is adem tekort of last van hyperventilatie
  • Vloeiend spreken is moeilijk
  • Er is spanning in de schouders, nek, hals en kaak en dit heeft invloed op de stem/het spreken.
  • De spraak is onduidelijk

Stem en spreekproblemen gaan vaak hand in hand. Ze kunnen verschillend van aard zijn. Ze kunnen ontstaan door verkeerd stemgebruik (bijv. verkeerd ademgebruik, te gespannen spreken, weinig beweging qua articulatie) of doordat de stembanden zelf niet gezond zijn (bijv. knobbeltjes of een poliep).

Logopedie Ermelo is gespecialiseerd in de behandeling bij kinderen. Voor volwassenen met stemproblemen verwijzen wij u graag door.