Over Chantal Schäffer

Logopedie gaat in het algemeen over spreken. Maar dat is een heel ruim begrip. Ik vind het daarom belangrijk om te specialiseren. Ik heb mij in mijn opleiding en vervolgopleidingen gericht op spraak, taal en afwijkend mondgedrag bij kinderen. De praktijk richt zich hier inmiddels volledig op.

Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken, en ze nieuwe vaardigheden te leren op een speelse manier. Het is voor mij een uitdaging om dit elke keer weer zo leuk en afwisselend mogelijk aan te bieden.

Ik sta voor logopedische zorg-op maat, in een professionele, laagdrempelige omgeving. Ik werk prettig samen met diverse verwijzers, collega-logopedisten, basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang.

Scholingen:

 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen die niet of nauwelijks spreken
 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 – 6 jaar
 • Behandeling van de verstaanbaarheid door middel van het programma Hodson en Paden
 • Afwijkend mondgedrag: Oro Myofunctionele Therapie (OMFT) 1 basiscursus logopedie en tandheelkunde/orthodontie
 • Afwijkend mondgedrag: Oro Myofunctionele Therapie (OMFT) 2 verdiepingscursus logopedie en tandheelkunde/orthodontie (maart 2020)
 • PROMPT. Met de PROMPT methodiek kunnen kinderen geholpen worden bij het uitspreken van klanken, door het manipuleren van de gewenste spiergroepen
 • Masterclass Spraakontwikkelingsdyspraxie. Behandeling van neurogene spraakontwikkelingsstoornissen
 • ImPACTOS: indirect behandelprogramma in het coachen van ouders op het gebied van taalstimulatie.
 

Over Anthia van Asselt

Mijn naam is Anthia van Asselt. Sinds 1 juni 2018 werk is als logopedist bij Logopedie Praktijk Ermelo. Ik zie vooral veel kinderen. Het is voor mij een uitdaging om met kinderen te werken omdat elk kind anders is. Dit vraagt elke keer een andere aanpak. Ik zie vooral veel kinderen met articulatieproblemen en een achterblijvende spraak en taalontwikkeling of een taalontwikkelingsstoornis. Daarnaast behandel ik ook veel afwijkende mondgewoonten volgens Oro Myofunctionele Therapie (OMFT) . Ik heb de afgelopen jaren verschillende scholingen gevolgd:

 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 – 6 jaar
 • Afwijkend mondgedrag: Oro Myofunctionele Therapie (OMFT) 1 basiscursus logopedie en tandheelkunde/orthodontie
 • Afwijkend mondgedrag: Oro Myofunctionele Therapie (OMFT) 2 verdiepingscursus logopedie en tandheelkunde/orthodontie
 • Fonologische articulatiestoornissen volgens Hodson&Paden en Metaphon
 • Masterclass Spraakontwikkelingsdyspraxie. Behandeling van neurogene spraakontwikkelingsstoornissen