Praktische Informatie


Verwijzing

Voor behandeling en/of onderzoek kunt u een verwijzing krijgen bij uw huisarts, kinderarts, tandarts, orthodontist, KNO-arts, neuroloog, consultatiebureau-arts of andere specialist.


Aanmelding

U kunt ons op alle werkdagen telefonisch bereiken om een afspraak te maken. Wanneer wij niet direct bereikbaar zijn, kunt u het antwoordapparaat inspreken. Het antwoordapparaat wordt dagelijks afgeluisterd, waarna u wordt teruggebeld. U kunt zich ook via de website aanmelden.


Openingstijden

Op werkdagen is de praktijk geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur.


Vergoeding & tarieven

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen vanaf 18 jaar wordt het eigen risico aangesproken. De praktijk heeft dit jaar met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De declaraties van de behandelingen worden direct bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Wanneer u van verzekering verandert, laat het dan weten in verband met een juiste declaratie. In de wachtkamer of op de website vindt u de uitgebreide betalingsvoorwaarden.


Betalingsvoorwaarden (verkort)

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij ziekte op de dag van de afspraak, vragen wij u ons hierover zo snel mogelijk te informeren. U kunt uw afspraak afzeggen via ons telefoonnummer 0341-267879 (met voicemail) of via e-mail: . Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u in rekening gebracht.


Kwaliteit

Als logopedist zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Daarnaast zijn wij lid van een Kwaliteitskringen, een netwerk van zelfstandige logopediepraktijken die kennis met elkaar delen. Ook staan wij geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.


Klachtenregeling

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kunt u zich richten tot de praktijkhouder, Chantal Schäffer. Komt u er samen niet uit, dan kun u met de klacht terecht bij het klachten loket paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopedie Ermelo volgt deze klachtenregeling.

Op www.klachtenloketparamedici.nl vind u een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u vragen en/of hulp nodig heeft is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover leest u op de bovengenoemde website.


Privacy beleid

Logopediepraktijk Ermelo stelt alles in het werk om te (blijven) voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik hier voor de privacy policy.